Om projektet, Kämpevägen 22 & 26

Kladdigt färgpytsar med penslar.

Lokalerna på Kämpevägen 22 och 26 i Jönköping används till ateljéer, studios och möteslokaler. Detta är ett treårigt projekt, med start 1 november 2021, som riktar sig till yrkesverksamma inom kulturella och kreativa näringar i Jönköpings län.

Skapa bättre förutsättningar för konstnärer

Syfte med projektet är att skapa bättre förutsättningar för bland annat yrkesverksamma bildkonstnärer, filmare, scenkonstnärer, musiker, formgivare i hela Jönköpings län – genom att erbjuda lokaler med låg hyra. Hyrorna är låga dels för att det är rivningslokaler, men också för Skanska Fastigheter tar lägre hyra än normalt som sin del i att stötta projektet.

I projektet ingår också stöttning kring deltagarnas företagande med coachning och nätverkande.

Projektet sker i samverkan mellan Region Jönköpings län, Science Park och med Jönköpings kommun som projektägare.

Projektet pågår fram till 30 juni 2024 och syftar till att erbjuda aktiva kulturutövare en fysisk plats att utöva sitt hantverk och i en kreativ och samarbetsinriktad arbetsmiljö. I projektet erbjuds deltagarna dessutom löpande workshops för kompetensutveckling. En digital plattform planeras också växa fram under 2023.

Lokalerna på Kämpevägen är en av alla delar i projektet.

Projektet syftar till att bidra till följande regionala utvecklingsmål:

  • Attrahera, behålla och utveckla människor, företag och kapital.
  • Skapa meningsfulla och inkluderande mötesplatser som främjar hälsa, kreativitet och integration i samverkan med civilsamhället.
  • Utveckla ett attraktivt kultur- och fritidsutbud som präglas av mångfald.


Vem kan ansöka om att delta?

Projektet riktar sig till dig med ambitionen att försörja dig på ditt konstnärskap eller inom ditt kreativa yrkesområde. Några exempel på vad du kan vara eller vilja bli yrkesverksam inom: arkitektur, form och design, film, fotografi, konst, mode, litteratur, musik och scenkonst.

Du är välkommen att ansöka om plats i lokalerna oavsett om du är i en utvecklingsfas eller har arbetat i några, eller många år.

Inom projektet finns inte möjlighet att ta emot dig har din syssla enbart som hobby.

Du som ingår i projektet ska såklart vilja ingå i nya sammanhang, skapa nya kontakter och bidra med din kunskap. Viktigt för projektet är deltagarnas vilja att inspirera varandra till att utveckla sina konstformer, verksamheter, projekt, produkter och tjänster.

Urvalsprocessen för projektmedlemmar sker löpande under projektets gång. Vi strävar efter en blandning av olika verksamhetsområden.

Detta ingår för dig som deltar i projektet

Du som får en plats i projektet och hyr en fysisk arbetsplats förväntas också delta i löpande utbildningar, workshops, nätverksträffar och studiebesök baserat på projektdeltagarnas önskemål och behov. Det ingår också regelbundna möten med affärscoachning och individuell rådgivning för att du och ditt företagande ska utvecklas och nå dina uppsatta mål.