Junedals fritidsområde

Här hittar du information om Junedals fritidsområde där två fritidsledare jobbar med att erbjuda aktiviteter för ungdomar 13-19 år.

Junedals fritidsområde har en helt ny lokal i det nybyggda idrottshuset. Junedals fritidsområdet är ett geografiskt område på väster i Jönköping. Vårt upptagningsområde hamnar kring mellanstadieskolorna Dalvik-, Hisingstorps-, Talavid- och Torpaskolan . Vi har en högre prioritet till högstadieskolan Junedalsskolan och centrala väster i Jönköping men självklart är alla ungdomar välkomna till oss.

Öppettider tonår (13-19 år)

Fredag kl: 20.30-22.00 D-hallen (B-hallen) idrottshuset

Vår verksamhet

Vår verksamhet bygger främst på samverkan mellan Ung fritid, föreningar och skola.

Fritidsgården ligger vid balkongvåningen över caféet i idrottshuset, Jönköping.

Vår verksamhet bygger till största del på att ha aktiviteter i idrottshuset, i Junedalsområdet men även runt om i Jönköping.

Själva fritidsgården kommer bli en grundpelare för ungdomar att komma och hänga på efter skolan, men också under skoltid om behovet finns för ungdomarna. Det kommer bland annat finnas plats för att hänga, spela tv-spel, sällskapsspel, filmvisning och utrymme för att ha läxhjälp. Vi kommer erbjuda en plats för föreningsaktiva ungdomar att vara på, både innan träningar och även efter träningar.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Personal:
Åke Holtz, Tim Holmlund
036-10 69 31

Hitta mer information: