Offentliga föreläsningar på Ödlan

Kvarteret Ödlan med nymålad yttervägg föreställande en skog i graffitistil.

Här finns informationom om Kvarteret Ödlan och de offentliga föreläsningar som vi håller där.

Föreläsare från hela landet ger kunskap om miljö, friluftsliv och inspiration till den fortsatta tillväxten och utvecklingen av Jönköping.

Föreläsningarna är gratis och arrangeras av Jönköpings kommun inom ramen för Stadsbyggnadsvisionen, friluftsliv och miljöfika. 

Aktuella föreläsningar på Kvarteret Ödlan

Läs mer och anmäl dig via länken på respektive föreläsning.

Utomhuspedagogik i Sverige och på Island Länk till annan webbplats.

DNA ger nya kunskaper om mammutens utdöende Länk till annan webbplats.

Alla föreläsningar på Kvarteret Ödlan är vid södra Munksjön (Syrgasvägen 7, Jönköping).

Under föreläsningen bjuder vi på lättare lunch eller fika – utan kostnad men förutsatt att anmälan görs minst tre dagar innan föreläsningen. Ange också eventuell specialkost vid anmälan.

Senast granskad/publicerad: