Hälsoarbete inom funktionshinderomsorgen

Utbildningstillfälle av Hälsa i Harmoni grundkrus. Kursdeltagare sitter runt ett bord och tittar på en projektorbild på vägen där det står Hälsa i Harmoni och en figur står i yogaställning.

Här får du information om att du genom att ta hand om din fysiska hälsa förebygger inte bara sjukdom, det underlättar också att må bra psykiskt. 

Att fysisk hälsa spelar roll för den psykiska hälsan har de flesta koll på. Men att aktivt arbeta med klienter inom psykiatrin med fokus på just fysisk hälsa är nytt.

Stödet de behöver ser olika ut och det är här de nya hälsostödjarna kommer in.

Att tänka hälsostöd är otroligt individuellt. För någon kan det handla om att få hjälp att lämna hemmet, en annan att äta mer regelbundet medan det för en tredje betyder att ta sig till ett stall och rida.

Vid psykisk diagnos finns flera riskfaktorer att även drabbas av fysisk sjukdom. Bra levnadsvanor minskar de riskerna.

Hälsa i Harmoni Utbildningsserie är framtagen av Socialpsykiatrin Jönköpings kommun som ett led i att främja fysisk hälsa och hälsofrämjande levnadsvanor vid psykisk och neuropsykiatrisk diagnos.

Utbildningsserien består av flera delar som riktar sig till olika målgrupper.

Alla utbildningsdelar bygger på diskussion och reflektion vilket gör att det måste finnas en diskussionsledare som leder utbildningen.

Hälsa i Harmoni togs fram under ett treårigt projekt 2016-2018 i ett led att införa arbetet med hälsosamma levnadsvanor i Socialpsykiatrin Jönköping. Vid intresse att ta del av projektets projektrapporter kontakta Jenny Hiller.

Vad är en Hälsostödjare?

I varje verksamhet med psykisk eller neuropsykiatrisk diagnos finns en hälsostödjare i personalgruppen. Hälsostödjarens uppgift är att leda arbetet kring fysisk hälsa och levnadsvanor i verksamheterna.

Vid psykisk diagnos finns även flera riskfaktorer för att även drabbas av fysisk sjukdom. Bra levnadsvanor minskar de riskerna. Fysisk och psykisk hälsa hänger ihop och genom att ta hand om sin fysiska hälsa förebygger man inte bara sjukdom utan underlättar att må bra psykiskt.

Önskar du extra stöd av den personal som kommer till dig gällande dina levnadsvanor, prata med din kontaktperson.

Tillsammans med personalen eller hälsostödjaren kan du utreda och förändra dina levnadsvanor för att du ska må bra både fysiskt och psykiskt i framtiden.

pdf: Handbok för hälsostödjare Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

pdf: Rollen som Hälsostödjare - En guide för enhetschefer Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Grundutbildning

Målgrupp: Personalgrupper som arbetar med målgruppen psykisk- och neuropsykisk funktionshinder.

Informationssätt: Deltagarna läser två sidor text inför varje träff.

Grundutbildningen innehåller tio olika teman och är uppdelad i en diskussion- och en workshopdel.

Tema 1–7 är diskussionsteman, där en aspekt av hälsa avhandlas i varje del. Inför varje träff läser deltagarna två sidor text. Vid varje träff diskuteras ett antal frågor.

Tema 8–10 är workshops där deltagarna får prova olika verktyg i hälsoarbetet samt ta fram en arbetsprocess för stödjande av levnadsvanor till klienterna.

Processen kan arbetsgruppen använda sig av i sitt arbete sedan. För diskussionsledaren finns en arbetsbok. Där står vad som behöver förberedas inför varje träff och hur man leder träffarna steg för steg.

pdf: Hälsa i Harmoni Grundutbildning Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

pdf: Arbetsbok Hälsa i Harmoni Grundutbildning Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Integrerad version

Målgrupp: Utbildningen är utformad för personal och klienter att kunna gå tillsammans.

Informationssätt: Deltagarna läser en sida text inför varje träff. Det finns också möjlighet att få texten uppläst via ljudfiler.

Den integrerade versionen riktar sig till personal och klienter tillsammans.

Den består av tio teman där personal och klienter får möjlighet att reflektera tillsammans kring aspekter kring hälsa, via ett antal diskussionsfrågor.

Varje deltagare läser en sida text inför varje träff. Man kan också välja att lyssna på texten (få den uppläst) om man tycker det är lättare att ta till sig information via ljud. Ljudfilerna hittar du på utbildningsseriens youtube-kanal Hälsa i Harmoni.

För diskussionsledaren finns en arbetsbok. Där står vad som behöver förberedas inför varje träff och hur man leder träffarna steg för steg.

pdf: Hälsa i Harmoni Integrerad version Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

pdf: Arbetsbok Hälsa i Harmoni Integrerad version Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Film på Youtube Länk till annan webbplats.

Studiecirkel

Målgrupp: Klienter med psykisk eller neuropsykiatrisk diagnos

Informationssätt: Deltagarna ser en film tillsammans i början av varje träff.

Studiecirkelmaterialet består av 22 filmer där varje film tar upp en hälsoaspekt. Filmerna är mellan en och fyra minuter långa.

Man väljer själv hur många och vilka filmer man vill ha med i sin studiecirkel. Varje träff inleds med att man tillsammans tittar på filmen. Efter det diskuterar man 3–4 frågeställningar.

I materialet finns en del bilder från filmerna som kan vara hjälp till att diskutera frågorna. Dessa kan man dela ut till gruppen för att underlätta diskussionerna om det skulle behövas.

Fokus för studiecirkeln är att undvika att deltagaren ska behöva läsa, eftersom många har svårt att ta till sig information på det sättet. Detta gör att studiecirkeln passar fler klienter i både boendestöd, serviceboende och gruppboende.

I studiecirkelmaterialet finns även allt som du som diskussionsledare behöver veta för att leda träffarna. Du hittar filmerna på utbildningsseriens youtube-kanal Hälsa i Harmoni.

Studiecirkelmaterialet kan du beställa genom att fylla i formuläret nedan. Vi skickar det till den e-postadress som du uppger.

Beställ material till studiecirkel Hälsa i harmoni
Verktyget "Mall för hälsosamtal"

Verktyget ”Mall för Hälsosamtal” är ett verktyg för att kunna hålla hälsosamtal genom en samtalsmall.

Samtalsmallen tar upp sju områden, hälsa, aktivitetsbalans, fysisk aktivitet, mat, tandhälsa, tobak och alkohol. Inom området hälsa ställs även frågor om stress och sömn. Verktyget finns i två versioner, en originalversion och en bildversion.

Originalversionen riktar sig till personer som kan förmedla sig och förstå talat språk medan bildversionen riktar sig till personer med kommunikationssvårigheter alternativt stort behov av bildstöd för att ta in information. Till bildversionen finns samtalsstöd till varje fråga och svar.

Verktyget riktar sig till personal inom Funktionshinderomsorg som ett stöd att hålla hälsosamtal med personer med olika typer av funktionsnedsättning och bygger på metoden ”Motiverande samtal” ”

Beställ verkyget "Mall för hälsosamtal"
Senaste versionen av verktyget "Mall för hälsosamtal" släpptes i september 2023

Hälsoförråd socialpsykiatrin

Har man en psykisk problematik har man också större sannolikhet att drabbas även av en fysisk sjukdom i framtiden. Detta beror i mångt och mycket på att det kan vara svårare att ha hälsosamma levnadsvanor. Varför det är svårt kan bero på en mängd olika saker som otillgänglighet till aktiviteter i samhället, svårigheter i initiativförmåga och ork, ångest och depression, bristande ekonomi osv.

Hälsoförrådet har skapats för att inte ekonomin ska kunna hindra ett aktivt liv. Vi vill inte att brist på träningskläder och träningsskor ska vara orsaken till att man inte kan vara aktiv. I Hälsoförrådet samlar vi alltså in träningsskor, träningskläder och träningsredskap. Kravet är att det ska vara i bra begagnat skick. Det är sedan fritt för dig som har insats från Jönköpings Kommuns Socialpsykiatri att hämta saker i förrådet vid behov. Finns det i förrådet är det fritt att ta.

Har du behov av något som skulle kunna finnas i hälsoförrådet? Prata med den personal som finns hos dig!

Vill du bidra till hälsoförrådet? Har du kanske gamla träningskläder hemma som inte används eller blivit för små? Träningsskor som inte fungerar för löpning längre men kanske duger bra till promenader? Eller träningsredskap som bara blivit liggande i garderoben? Hör av er till ansvariga för Hälsoförrådet! Vi tar tacksamt emot. Tack för din hjälp!

Film på youtube Länk till annan webbplats.

KONTAKT

Jenny Hiller
Arbetsterapeut Funktionshinderomsorgen

Telefon: 036-10 29 03

E-post: jenny.hiller@jonkoping.se

Ulrika Ström
Enhetschef Funktionshinderomsorgen Socialpsykatri och Boendestöd

Telefon: 036-10 81 13

E-post: ulrika.strom@jonkoping.se

Senast granskad/publicerad: