Det här är JONK!

Vi presenterar spännande teater, dans och cirkus av internationella artister. För målgruppen 0–25 år (och alla som de känner)


Gästspelen kan upplevas på flera arenor, väntade som oväntade, och i samarbete med ett stort antal aktörer i Jönköpings kommun och län. Vi vill se scenkonst på många platser i vardagen. JONK! tar sig dit. Med föreställningar och workshops.

Projektet finansieras av ett utvecklingsbidrag från Region Jönköpings län och Kultur- och fritidsnämnden och täcker en halvtidstjänst samt programbudget.

Arbetsplatsen för programläggare/projektledare är Kultur- och Fritidsförvaltningen i Jönköping och innefattar en del resande för att se föreställningar, nätverkasarbeta och möta samarbetspartners.

Sen augusti 2014 och fram till maj 2017 presenterar vi en serie av föreställningar och workshops av internationella artister baserade i andra länder. Vi arbetar med olika scener, på stadsfester och festivaler samt i olika miljöer inomhus och utomhus. Vi presenterar gratis scenkonst där många kan nås, eller i miljöer där många redan samlas. Det rör sig ofta om sammanhang där internationell scenkonst inte brukar synas.


Mål med projektet


Vi vill göra konsten mer lättillgänglig och till ett självklart inslag i vardagen. Staden och regionen blir belyst genom att scenkonsten får fler platser. Vi vill bidra till att etablera Jönköpings län som en kreativ plats för kulturen och därmed öka attraktionskraften för hela regionen. Den huvudsakliga målgruppen, barn och unga, involveras i processen som referensgrupper och genom pedagogisk verksamhet.

Vi arbetar så mycket som möjligt inom befintliga strukturer och tillsammans med Kultur- och Fritidsförvaltningarnas ansvariga för scenkonst och barn och unga, även när vi hittar nya spelrum i de olika kommunerna.

Kontakta Jonk

Hellen Smitterberg, projektledare/programläggare
tfn 0706-33 10 23