Kungörelse: granskning av vägplan för gång- och cykelväg, Råslätt-Odensjö

etikett

Publicerad:

Jönköpings kommun planerar för en ny gång- och cykelväg mellan Råslätt och Odensjö. Den 10 november -17 december finns handlingarna tillgängliga för granskning.

För att öka tillgängligheten, framkomligheten och trafiksäkerheten för gående och cyklister mellan Råslätt och Odensjö planeras en ny gång- och cykelväg byggas längs väg 846. Du kan läsa mer om vägen i granskningshandlingen. Hör gärna av dig till oss med dina synpunkter

Det är Trafikverket som prövar om planen skall fastställas. Ny information i detta ärende kommer att skickas till berörda med brev.

Tid för granskning

10 november 2023 till och med 17 december 2023.

Plats för handlingar:

Handlingarna finns tillgängliga i kommunens utställningsjall bredvid Kontaktcenter i Juneporten i Jönköping. Adress: Västra Storgatan 16, 553 16

Lämna synpunkter

Skicka dina synpunkter till Stadsbyggnadsnämnden, Jönköpings kommun, 551 89 Jönköping

eller via epost till stadsbyggnad@jonkoping.se senast 2023-12-17. Ange ärendenummer Stbn/2022:427.

För mer information, kontakta:

Peder Lundberg, projektledare
Telefon: 036 – 10 52 31
e-post: peder.lundberg@jonkoping.se

Läs mer om vägplanen för gång- och cykelväg mellan Råslätt och Odensjö här