Protokoll från ledningsutskottet

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde den 9 oktober 2023 är nu justerat.

Anslag / bevis

Utskott

Ledningsutskottet

Datum för sammanträdet

2023-10-09

Paragrafer

§§ 81-84

Anslaget publicerades

2023-11-15

Anslaget tas ner

2023-12-15

Förvaringsplats för protokollet

Stadskontoret, Rådhuset, Jönköping