Protokoll från personalutskottets sammanträde 7 november 2023

Protokoll från personalutskottets sammanträde den 7 november 2023 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Organ

Personalutskottet

Datum för sammanträdet

2023-11-07

Paragrafer

96-110

Anslaget publicerades

2023-11-20

Anslaget tas ner

2023-12-12

Förvaringsplats för protokollet

Stadskontoret, Rådhuset, Jönköping