search
Sök
menu
Meny
Sök

Kungörelse bygglov

Stadsbyggnadsnämnden har mottagit nedanstående ansökningar som innehåller avvikelser från gällande detaljplan eller som ligger utanför planlagt område. Stadsbyggnadsnämnden har även beviljat nedanstående ansökningar.

Inkomna ansökningar

Du som är berörd sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäst eller annan boende kan lämna in synpunkter på ärendet.

 • 2022-03-30 för uppsättande av fristående skylt på fastigheten TRUCKEN 1. Diarienummer 2022-741.
  Åtgärden avviker från detaljplanen eftersom skylten kommer att placeras på mark som inte får bebyggas. Synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret senast 2022-05-18.
 • 2022-04-01 för uppställning av sophus/källsorteringshus samt L-stöd på fastigheten MAJSTÅNGEN 13. Diarienummer 2022-866.
  Åtgärden avviker från detaljplanen eftersom källsorteringshusen hamnar på mark som inte får bebyggas. Synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret senast 2022-05-23.
 • 2022-04-01, för uppställning av sophus/källsorteringshus samt L-stöd på fastigheten LÖVÄNGEN 1. Diarienummer 2022-763.
  Åtgärden avviker från detaljplanen eftersom källsorteringshusen hamnar på mark som inte får bebyggas. Synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret senast 2022-05-23.

Beviljade ansökningar

 • 2022-04-26, för utvändig ändring (takfönster) på Hagstensgatan 1M, 1F, 1H, 1O på fastigheten VETEKORNET 2. Diarienummer 2022-673.
 • 2022-04-28, för utvändig ändring av flerfamiljshus (inglasning av en balkong) på fastigheten NAVET 4. Diarienummer 2022-730.
 • 2022-04-28, för utvändig ändring av flerfamiljshus (inglasning av en balkong) på fastigheten MARINEN 3. Diarienummer 2022-700.
 • 2022-04-26, för fasadändring av flerfamiljshus på fastigheten KARLSBORG 5. Diarienummer 2022-460.

Du som är berörd sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäst eller annan boende kan överklaga skriftligt inom fyra veckor från att det kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Överklaganden som kommer in för sent avvisas enligt förvaltningslagen.

Läs mer under:

Överklaga ett beslut Öppnas i nytt fönster..

Handlingar finns tillgängligt på stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun.

Publicerad: