search
Sök
menu
Meny
Sök

Kungörelse bygglov

Stadsbyggnadsnämnden har mottagit nedanstående ansökningar som innehåller avvikelser från gällande detaljplan eller som ligger utanför planlagt område. Stadsbyggnadsnämnden har även beviljat nedanstående ansökningar.

Inkomna ansökningar

Du som är berörd sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäst eller annan boende kan lämna in synpunkter på ärendet.

 • 2022-04-04, för tillbyggnad och fasadändring på fastigheten GÖTALAND 5. Diarienummer 2022-837.
  Åtgärden avviker från detaljplanen eftersom byggnadshöjden överskrids. Synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret senast 2022-05-23.

Beviljade ansökningar

 • 2022-05-04 för fasadändring och ombyggnation på fastigheten HUSKVARNA 4:1. Diarienummer 2022-479.
 • 2022-05-04, för uppsättning av skylt på affärsbyggnad på fastigheten CHARADEN 10. Diarienummer 2022-987.
 • 2022-05-04 för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten NORRAHAMMARS-ULVSTORP 1:7. Diarienummer 2022-979.
 • 2022-05-04 för fasadändring av skola på fastigheten PILTEN 13. Diarienummer 2022-739.
 • 2022-05-04 för utvändig ändring av flerfamiljshus (inglasning av balkong) på fastigheten NAVET 1. Diarienummer 2022-998.
 • 2022-05-04 för tidsbegränsat bygglov t.o.m 2024-09-30 för nybyggnad av byggbodar på fastigheten LILLA ÅSA 23:232. Diarienummer 2022-737.
 • 2022-05-04 för utvändig ändring av flerfamiljshus på fastigheten STENSHOLM 1:753. Diarienummer 2022-613.
 • 2022-05-05, för fasadändring av förskola på fastigheten JUPITER 8. Diarienummer 2022-1007.
 • 2022-05-06, för uppsättande av fristående skylt på fastigheten TOKARP 6:1. Diarienummer 2022-431.
 • 2022-05-06 för uppsättande av skylt på affärs- och kontorshus på fastigheten HOTELLET 8. Diarienummer 2022-1014.

Du som är berörd sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäst eller annan boende kan överklaga skriftligt inom fyra veckor från att det kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Överklaganden som kommer in för sent avvisas enligt förvaltningslagen.

Läs mer under:

Överklaga ett beslut

Handlingar finns tillgängligt på stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun.

Publicerad: