search
Sök
menu
Meny
Sök

Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde 21 april 2022

Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 april 2022 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Kultur-och fritidsnämnden

Datum för sammanträdet

2022-04-21

Paragrafer

49-62, omedelbar justering: § 54-55

Anslaget publicerades

2022-05-10

Anslaget tas ner

2022-05-31

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbiblioteket, Jönköping


Publicerad: