Så hanterar vi personuppgifter, registrerades rättigheter

Här finns information om hur vi hanterar personuppgifter som registreras om dig när du kontaktar oss, använder våra tjänster eller deltar i verksamheter.

Olika typer av personuppgiftshantering

Varje nämnd eller styrelse i Jönköpings kommuns organisation är ansvarig för personuppgifterna inom sitt verksamhetsområde.

Nedan listas sidor mer om hur personuppgifter registreras och behandlas i olika situationer och ärenden.

KONTAKT

För att åberopa dina rättigheter kan du kontakta respektive förvaltnings diarium. Du når dem genom att ringa till kontaktcenter, telefon: 036-10 50 00.

Niclas Nordström, dataskyddsombud
E-post: stk-dataskyddsombud@jonkoping.se

Telefon: 036-10 28 02

Senast granskad/publicerad: