search
Sök
menu
Meny

Granskning, Ändring av detaljplan 06-JÖS-732 för fastigheten Älghuvudet 7, Haga, Jönköping

Syftet med ändringen är att upphäva fastighetsindelningen för Älghuvudet 7. Upphävandet möjliggör att fastigheten Älghuvudet 7 kan styckas av och att en byggnad kan uppföras.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till ändring av detaljplan 06-JÖS-732 från 1963 för fastigheten Älghuvudet 7.

Syftet med ändringen är att upphäva fastighetsindelningen för Älghuvudet 7. Upphävandet möjliggör att fastigheten Älghuvudet 7 kan styckas av och att en byggnad kan uppföras. Ändringen syftar även till att reglera kommande byggnad med planbestämmelser för att anpassa byggrätten till befintlig byggd miljö.

Granskning

Planhandlingarna finns tillgängliga för granskning under perioden 6 juli – 21 augusti 2020 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 08:00-16:00

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 21 augusti 2020. Ange diarienummer 2016:255 vid ev yttrande. Lämna ditt yttrande antingen via det digitala formuläret om du följer länken nedan, via epost till stadsbyggnad@jonkoping.seeller via post till: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

För att få återkoppling på ditt yttrande i kommande skeden behöver du ange ditt namn och din adress. Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Publicerad: 2020-07-01 10.38