search
Sök
menu
Meny

Granskning - Detaljplan för del av Lilla Åsa 23:165 m.fl, i Taberg,  Jönköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder i form av flerbostadshus med möjlighet till centrumverksmahet i entréplan. I nordöstra delen möjliggörs byggnation av skola. Eventuella synpunkter ska skriftligen vara stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 28 mars 2018.

Planhandlingarna finns tillgängliga för granskning under perioden 2 - 28 mars 2018 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: måndag-fredag 07.45-17.00.

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 
28 mars 2018. Adress: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

 

Publicerad: 2018-03-02 07.00