search
Sök
menu
Meny

Granskning - Detaljplan för Spädbarnet 1, Öxnehaga, Jönköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder, två punkthus i 8-9 våningar om totalt cirka 68 lägenheter. Eventuella synpunkter ska skriftligen vara stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 17 april 2018.

Planhandlingarna finns tillgängliga för granskning under perioden 28 februari - 17 april 2018 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: måndag-fredag 07.45-17.00.

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 
17 april 2018. Adress: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

 

Publicerad: 2018-02-28 08.09