search
Sök
menu
Meny

Granskning - Detaljplan och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för idrottsanläggning på del av Torpa 2:1 m.fl i Jönköping

Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra en ny idrottsanläggning. Eventuella synpunkter ska skriftligen vara stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 24 januari 2018.

Planhandlingarna finns tillgängliga för granskning under perioden 27 december 2017 -  24 januari 2018 i kommunens utställningslokal i Juneporten, Västra Storgatan 16 Jönköping, måndag till fredag 07:45 – 17:00.

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 24 januari 2018. Adress: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping. Synpunkter markeras så att det tydligt framgår vilka synpunkter som hör till miljökonsekvensbeskrivningen eller detaljplanen.

Synpunkter på detaljplanen sammanställs sedan i ett granskningsutlåtande och synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen sammanställs i ett särskilt utlåtande som hör till miljökonsekvensbeskrivningen.

Publicerad: 2017-12-27 07.00