Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde 30 november 2022

Sammanträdet är öppet för allmänheten. Välkommen till aulan på Erik Dahlbergsgymnasiet, Föreningsgatan 2, Jönköping, torsdagen den 30 november 2022 kl. 08:00.

Handlingarna i ärendena finns tillgängliga på stadskontorets kanslienhet, Rådhuset, under expeditionstid måndag-fredag kl. 08.00-12.00 samt 13.00-16.00, tfn 036-10 55 55.

Du kan se kommunfullmäktiges sammanträde i direktsändning eller i efterhand på www.jonkoping.se. Du kan även följa sammanträdet på Twitter #jkpgkf, i närradion (Vättervåg 98,5) eller på Lokal-TV.

Anders Hulusjö, ålderspresident
Eva Larsson, sekreterare

Publicerad: