search
Sök
menu
Meny
Sök

Kungörelse bygglov

Stadsbyggnadsnämnden har beviljat nedanstående ansökningar.

Beviljade ansökningar

  • 2021-11-17, för uppsättande av skylt på idrottshall på fastigheten JUPITER 11. Diarienummer 2021-2700.
  • 2021-11-18, för fasadändring på fastigheten LINDEN 7. Diarienummer BL 2021-2295.
  • 2021-11-18, för nybyggnad av fritidshus och rivning av befintligt, samt installation av eldstad på fastigheten NORRAHAMMARS-ULVSTORP 1:7. Diarienummer 2021-2456.
  • 2021-11-19, för nybyggnad av wc-byggnad på fastigheten SANNA 3:1. Diarienummer 2021-2499.

Du som är berörd sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäst eller annan boende kan överklaga skriftligt inom fyra veckor från att det kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Överklaganden som kommer in för sent avvisas enligt förvaltningslagen. Läs mer under Överklaga ett beslut Öppnas i nytt fönster..

Handlingar finns tillgängligt på stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun.

Publicerad: