search
Sök
menu
Meny
Sök

Kungörelse bygglov

Stadsbyggnadsnämnden har mottagit nedanstående ansökningar som innehåller avvikelser från gällande detaljplan eller som ligger utanför planlagt område. Stadsbyggnadsnämnden har även beviljat nedanstående ansökningar.

Beviljade ansökningar

  • 2022-06-02 för uppsättande av fristående skylt (tidsbegränsat till och med 2024-06-30) på fastigheten HUSKVARNA 4:1. Diarienummer 2022-1089.
  • 2022-06-01, för tillbyggnad och fasadändring på fastigheten GÖTALAND 5. Diarienummer 2022-837.
  • 2022-06-08, för utvändig ändring av stationshus på fastigheten VÄSTER 2:2. Diarienummer 2022-683.
  • 2022-06-08, för nybyggnad av väderskydd på fastigheten EKHAGEN 1:1. Diarienummer 2022-1153.

Du som är berörd sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäst eller annan boende kan överklaga skriftligt inom fyra veckor från att det kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Överklaganden som kommer in för sent avvisas enligt förvaltningslagen.

Läs mer under:

Överklaga ett beslut Öppnas i nytt fönster.

Handlingar finns tillgängligt på stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun.

Publicerad: