search
Sök
menu
Meny
Sök

Kungörelse bygglov

Stadsbyggnadsnämnden har beviljat nedanstående ansökningar.

Beviljade ansökningar

  • 2022-07-13, för inredande av ytterligare bostad i flerfamiljshus (2 lgh i källaren) på fastigheten ANKARCRONA 15. Diarienummer 2022-428.
  • 2022-07-14, för tillbyggnad samt fasadändring av flerfamiljshus på fastigheten UNGDOMEN 12. Diarienummer 2022-1263.
  • 2022-07-20, för bygglov för nybyggnad av teknikbod på fastigheten LJUNGARUM 2:3. Diarienummer 2022-1465.
  • 2022-07-20, för utvändig ändring av flerbostadshus (inglasning av balkong) på fastigheten MARINEN 3. Diarienummer 2022-1399.

Du som är berörd sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäst eller annan boende kan överklaga skriftligt inom fyra veckor från att det kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Överklaganden som kommer in för sent avvisas enligt förvaltningslagen.

Läs mer under:

Överklaga ett beslut

Handlingar finns tillgängligt på stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun.

Publicerad: