Kungörelse bygglov

Stadsbyggnadsnämnden har mottagit nedanstående ansökningar som innehåller avvikelser från gällande detaljplan eller som ligger utanför planlagt område. Stadsbyggnadsnämnden har även beviljat nedanstående ansökningar.

Inkomna ansökningar

Du som är berörd sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäst eller annan boende kan lämna in synpunkter på ärendet.

 • 2022-09-30, för tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av studentboende till kontor för Gränna Hemtjänst (t.o.m. 2032-10-27) på fastigheten GÖKEN 10. Diarienummer 2022-2043.
  Åtgärden avviker från detaljplanen eftersom användningssättet är kontor. Synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret senast 2022-11-21.

Beviljade ansökningar

 • 2022-10-24, för uppsättande av fristående byggskylt (Tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2032-09-30) på fastigheten HUSKVARNA 4:1. Diarienummer 2022-1729.
 • 2022-10-24 för ändrad användning av kontorshus till restaurang och butik på fastigheten GÖTALAND 5. Diarienummer 2022-1494.
 • 2022-10-25 för rivning av garage på fastigheten KÅLGÅRDEN 1:1. Diarienummer 2022-1777.
 • 2022-10-25 för utvändig ändring (pelare) av skola på fastigheten LÖVET 3. Diarienummer 2022-2082.
 • 2022-10-25 för uppställning/uppsättning av skylt på fastigheten LAMPAN 2. Diarienummer 2022-2198.
 • 2022-10-25 för tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av vårdlokal (t.o.m. 2027-12-31) på fastigheten ELEVEN 2, KÅLGÅRDEN 1:1. Diarienummer 2022-1686.
 • 2022-10-27 för nybyggnad av två stycken nedgrävda sopkärl (molok) på fastigheten SPARVNÄVAN 1. Diarienummer 2022-1318.
 • 2022-10-27, för fasadändring av flerbostadshus på fastigheten HÄROLDEN 3. Diarienummer 2022-2187.
 • 2022-10-27 för utvändig ändring av flerbostadshus (inglasning av uteplats) på fastigheten ELDSJÄLEN 7. Diarienummer 2022-2155.
 • 2022-10-27, för anordnande av parkeringsplatser på fastigheten GÖKEN 10. Diarienummer 2022-1674.
 • 2022-10-27 för tillbyggnad av enbostadshus inglasning av balkong samt uterum på fastigheten MÖRTEN 27. Diarienummer 2022-1622.
 • 2022-10-28 för uppsättning av läktare. Tidsbegränsat t.o.m. 2027-09-01 på fastigheten TORPA 2:1. Diarienummer 2022-1840.
 • 2022-10-28 för uppsättande av skylt på idrottshall (tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2023-02-28) på JUPITER 11. Diarienummer 2022-2162.

Du som är berörd sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäst eller annan boende kan överklaga skriftligt inom fyra veckor från att det kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Överklaganden som kommer in för sent avvisas enligt förvaltningslagen.

Läs mer under:

Överklaga ett beslut Öppnas i nytt fönster..

Handlingar finns tillgängligt på stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun.

Publicerad: