Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 15 december 2021

Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 15 december 2021 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Äldrenämnden

Datum för sammanträdet

2021-12-15

Paragrafer

120 - 136

Anslaget publicerades

2021-12-23

Anslaget tas ner

2022-01-14

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping


Publicerad: