Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 15 september 2021

Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 15 september 2021 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Äldrenämnden

Datum för sammanträdet

2021-09-15

Paragrafer

85-95

Anslaget publicerades

2021-09-29

Anslaget tas ner

2021-10-14

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping


Publicerad: