Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 15 september 2022

Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 15 september 2022 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Äldrenämnden

Datum för sammanträdet

2022-09-15

Paragrafer

94-104

Anslaget publicerades

2022-09-22

Anslaget tas ner

2022-10-14

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping


Publicerad: