Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 16 februari 2022

Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 16 februari 2022 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Äldrenämnden

Datum för sammanträdet

2022-02-16

Paragrafer

14, 19, 20, 22, 23

Anslaget publicerades

2022-02-22

Anslaget tas ner

2022-03-17

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping


Publicerad: