search
Sök
menu
Meny

Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 16 september 2020

Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 16 september 2020 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Äldrenämnden

Datum för sammanträdet

2020-09-16

Paragrafer

72-86 (ej 77,79)

Anslaget publicerades

2020-09-28

Anslaget tas ner

2020-10-20

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen Juneporten Jönköping


Publicerad: 2020-09-28 14.19