Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 17 maj 2023

Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 17 maj 2023 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Äldrenämnden

Datum för sammanträdet

2023-05-17

Paragrafer

48-62

Anslaget publicerades

2023-05-25

Anslaget tas ner

2023-06-16

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping