search
Sök
menu
Meny

Protokoll från Äldrenämndens sammanträde den 19 februari 2018

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 januari 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Äldrenämnde

Datum för sammanträdet

2018-02-19

Paragrafer

16-29

Anslaget publicerades

2018-02-28

Anslaget tas ner

2018-03-21

Förvaringsplats för protokollet

Juneporten Jönköping

 

Publicerad: 2018-02-28 08.00