search
Sök
menu
Meny
Sök

Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-11-16

Barn- och utbildningsnämndens protokoll från sammanträde den 16 november 2021 är justerat. Den som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag/ bevis

Nämnd

Barn- och utbildningsnämnden

Datum för sammanträdet

2021-11-16

Paragrafer

115-125

Anslaget publicerades

2021-11-25

Anslaget tas ner

2021-12-18

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset, Huskvarna


Publicerad: