search
Sök
menu
Meny
Sök

Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2022-06-14

Barn- och utbildningsnämndens protokoll från sammanträde den 14 juni 2022 är justerat. Den som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag/ bevis

Nämnd

Barn- och utbildningsnämnden

Datum för sammanträdet

2022-06-14

Paragrafer

63-75

Anslaget publicerades

2022-06-22

Anslaget tas ner

2022-07-15

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset, Huskvarna


Publicerad: