Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2022-11-15

Barn- och utbildningsnämndens protokoll från sammanträde den 15 november 2022 är justerat. Den som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag/ bevis

Nämnd

Barn- och utbildningsnämnden

Datum för sammanträdet

2022-11-15

Paragrafer

115-130

Anslaget publicerades

2022-11-23

Anslaget tas ner

2022-12-16

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset, Huskvarna


Publicerad: