Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2023-02-21

Barn- och utbildningsnämndens protokoll från sammanträde den 21 februari 2023 är justerat. Den som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag/ bevis

Nämnd

Barn- och utbildningsnämnden

Datum för sammanträdet

2023-02-21

Paragrafer

21-37

Anslaget publicerades

2023-03-01

Anslaget tas ner

2023-03-24

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset, Huskvarna