Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2023-05-16

Barn- och utbildningsnämndens protokoll från sammanträde den 16 maj 2023 är justerat. Den som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag/ bevis

Nämnd

Barn- och utbildningsnämnden

Datum för sammanträdet

2023-05-16

Paragrafer

59-74

Anslaget publicerades

2023-05-26

Anslaget tas ner

2023-06-18

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset, Huskvarna