search
Sök
menu
Meny

Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde 20 februari

Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 20 februari 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Barn- och utbildningsnämnden

Datum för sammanträdet

2018-02-20

Paragrafer

14-27

Anslaget publicerades

2018-02-26

Anslaget tas ner

2018-03-20

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Huskvarna

 

Publicerad: 2018-02-26 14.11