search
Sök
menu
Meny

Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde 23 januari

Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 23 januari 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Barn- och utbildningsnämnden

Datum för sammanträdet

2018-01-23

Paragrafer

1-13

Anslaget publicerades

2018-01-29

Anslaget tas ner

2018-02-23

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Huskvarna

 

Publicerad: 2018-01-29 13.27