Protokoll från funktionsstödsnämndens sammanträde den 16 maj 2023

Protokoll från funktionsstödsnämndens sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.