search
Sök
menu
Meny
Sök

Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens sammanträde den 13 juni 2022

Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens sammanträde den 13 juni 2022 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Individ- och familjeomsorgsnämnden

Datum för sammanträdet

2022-06-13

Paragrafer

87-90, 92-94

Anslaget publicerades

2022-06-22

Anslaget tas ner

2022-07-14

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping


Publicerad: