Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens sammanträde, den 15 maj 2023

Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.