Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens sammanträde, den 16 januari 2023

Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens sammanträde är nu justerat. Delar av protokollet publiceras inte på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Publicerad: