search
Sök
menu
Meny
Sök

Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott
område östers sammanträde den 12 januari 2022

Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott område östers sammanträde den 12 januari 2022 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Individ- och familjeomsorgsnämndens utskott område öster

Datum för sammanträdet

2022-01-12

Paragrafer

5-6

Anslaget publicerades

2022-01-13

Anslaget tas ner

2022-02-04

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping


Publicerad: