search
Sök
menu
Meny
Sök

Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott
område östers sammanträde den 17 november 2021

Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott område östers  sammanträde den 17 november 2021 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Individ- och familjeomsorgsnämndens utskott område öster

Datum för sammanträdet

2021-11-17

Paragrafer

200-203, 206-212

Anslaget publicerades

2021-11-25

Anslaget tas ner

2021-12-17

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping


Publicerad: