Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott
område östers sammanträde den 24 maj 2023

Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott område östers sammanträde den 24 maj 2023 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Individ- och familjeomsorgsnämndens utskott område öster

Datum för sammanträdet

2023-05-24

Paragrafer

120, 122-123

Anslaget publicerades

2023-05-25

Anslaget tas ner

2023-06-16

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping