search
Sök
menu
Meny

Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott
område söders extra sammanträde den 1 juli 2020

Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott område söders extra sammanträde den 1 juli 2020 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Individ- och familjeomsorgsnämndens utskott område söder

Datum för sammanträdet

2020-07-01

Paragrafer

212 - 213

Anslaget publicerades

2020-07-01

Anslaget tas ner

2020-07-23

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping


Publicerad: 2020-07-01 12.40