Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott
område söders sammanträde den 11 januari 2023

Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott område söders sammanträde den 11 januari 2023 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Individ- och familjeomsorgsnämndens utskott område söder

Datum för sammanträdet

2023-01-11

Paragrafer

6-7

Anslaget publicerades

2023-01-13

Anslaget tas ner

2023-02-04

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping


Publicerad: