Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott
område västers sammanträde den 10 maj 2023

Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott område västers sammanträde den 10 maj 2023 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Individ- och familjeomsorgsnämndens utskott område väster

Datum för sammanträdet

2023-05-10

Paragrafer

137

Anslaget publicerades

2023-05-11

Anslaget tas ner

2023-06-02

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping