search
Sök
menu
Meny
Sök

Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott
område västers sammanträde den 12 juli 2022

Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott område västers sammanträde den 12 juli 2022 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Individ- och familjeomsorgsnämndens utskott område väster

Datum för sammanträdet

2022-07-12

Paragrafer

191-195

Anslaget publicerades

2022-07-19

Anslaget tas ner

2022-08-10

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping


Publicerad: