Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott
område västers sammanträde den 3 november 2021

Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott område västers sammanträde den 3 november 2021 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Individ- och familjeomsorgsnämndens utskott område väster

Datum för sammanträdet

2021-11-03

Paragrafer

318-320, 322-333

Anslaget publicerades

2021-11-11

Anslaget tas ner

2021-12-03

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping


Publicerad: