Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 21 december 2022

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 21 december 2022 är nu justerat och finns att nå via länk nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Kommunfullmäktige

Datum för sammanträdet

2022-12-21

Paragrafer

307-329

Anslaget publicerades

2022-12-29

Anslaget tas ner

2023-02-10

Förvaringsplats för protokollet

Rådhuset i Jönköping


Publicerad: