Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 23 februari 2023

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 23 februari 2023 är nu justerat och finns att nå via länk nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Kommunfullmäktige

Datum för sammanträdet

2023-02-23

Paragrafer

1-38

Anslaget publicerades

2023-03-03

Anslaget tas ner

2023-03-25

Förvaringsplats för protokollet

Rådhuset i Jönköping