Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 25 maj 2022

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 maj 2022 är nu justerat och finns att nå via länk nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Kommunfullmäktige

Datum för sammanträdet

2022-05-25

Paragrafer

119-157

Anslaget publicerades

2022-06-03

Anslaget tas ner

2022-06-25

Förvaringsplats för protokollet

Rådhuset i Jönköping


Publicerad: